Hướng dẫn tự thiết kế Landing Page với LadiPage để bán hàng trên Tiktok hiệu quả 2021

0 Просмотры

Hướng dẫn tự thiết kế Landing Page với LadiPage để bán hàng trên Tiktok hiệu quả 2021 ★Đăng ký sử dụng Ladipage để nhận được ưu đãi 10% + 3 tháng khi ...

Дата загрузки:2021-05-05T00:10:11+0000

Издатель
Hướng dẫn tự thiết kế Landing Page với LadiPage để bán hàng trên Tiktok hiệu quả 2021

★Đăng ký sử dụng Ladipage để nhận được ưu đãi 10% + 3 tháng khi update gói 1 năm: https://ladipage.vn?ref=tunguyen​

★ Kỹ năng xây dựng landing page bài bản có tỉ lệ chuyển đổi cao:
https://ktclick.com/invite/329441417474​

★ Chạy quảng cáo Tiktok Chuyển đổi cùng Ladipage:
https://ktclick.com/invite/369782079030​

★ Chạy quảng cáo Facebook Ads Chuyển đổi cùng Ladipage:
https://ktclick.com/invite/391732273803​

★ Chạy quảng cáo Google Ads Chuyển đổi cùng Ladipage:
https://ktclick.com/invite/399139241547​

★ Làm video quảng cáo hay trên Tiktok: https://ktclick.com/invite/345092971933

★Xem thêm:
Hướng dẫn sử dụng Ladipage: https://youtu.be/PchPaY9DtSU
Thiết Kế Landing Page Chuyển Đổi: https://youtu.be/Y5BYEYVEdDE
Tạo nội dung và thiết kế Landing Page: https://youtu.be/hoS04BDATgA
Cài Pixel Tiktok cho Landing Page: https://youtu.be/9K9epoRUBsQ

Категория
Создание сайта
Комментариев нет.